Nadace HAIMAOM

ve spolupráci s

Cytogenetickou sekcí Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.,

Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s.

a Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci 

Vám srdečně děkují za účast na

53. výroční cytogenetické konferenci

10. a 11. 9. 2020

Olomouc, Hotel NH Collection Olomouc Congress

 


Témata konference:

Cytogenetika rostlin a živočichů

Nádorová cytogenetika

Prenatální cytogenetika a preimplantační diagnostika

Postnatální cytogenetika

    1L 2L web e-mail recepce heslo rezervace do:
NH Collection Olomouc Congress  70  0  www.nh-olomouc.eu  nhcollectionolomouccongress@nh-hotels.com +420 585 575 111  Cytogenetická konference  28.8.2020
 Flora  0  40  www.hotelflora.cz  hotelflora@hotelflora.cz +420 585 422 200 Cytogenetická konference 10.8.2020

Každý účastník si ubytování rezervuje a hradí sám. Po ukončení rezervace nezaručujeme volnou kapacitu hotelů.

 

NH Collection Olomouc Congress

Hotel Flora:

 • Jednolůžkový pokoj Standard: 900,-Kč/noc
 • Jednolůžkový pokoj Comfort: 1100,-Kč/noc
 • Dvoulůžkový pokoj Standard: 1300,-Kč/noc
 • Dvoulůžkový pokoj Comfort: 1500,-Kč/noc
 • Cena za pokoj a noc zahrnuje bufetovou snídani a DPH.
 • Parkování na hotelovém parkovišti za elektronickou závorou – 100 Kč/auto/noc
 • Poplatek z pobytu: 21 Kč/osoba/noc
 • Platba: samoplátci.
 • Hosté si budou čerpat z rezervace pod heslem „cytogenetická konference“ do 10.8.2020 na email hotelflora@hotelflora.cz nebo telefonicky 585 422 200, Rezervace nelze provádět přes webové stránky a rezervační systémy.

Stornovací podmínky

 • 30 dní před nástupem – bez poplatku
 • 29 – 14 dní před nástupem – 20% z ceny objednaných služeb
 • 13 – 7 dní před nástupem 35% z ceny objednaných služeb
 • 6 dní před nástupem – 50% z ceny objednaných služeb
 • Do 24 hodin před nástupem – 75% z ceny objednaných služeb
 • V případě řádného neodhlášení do 24 hodin před nástupem a nenastoupení účtujeme 100% z objednaných služeb.

V Olomouci lze dále doporučit další velké hotely, které jsou ale již ve větší vzdálenosti od konání konference:

 • Comfort Hotel Olomouc Ibis
  Clarion Congress Hotel Olomouc

 


 

Místo konání konference:

 • NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc 779 00, http://www.nh-olomouc.eu/
 • NH Collection Olomouc Congress hotel se nachází v blízkosti centra města Olomouce a zároveň v klidové zóně.  

Dostanete se k nám: 

 • Z hlavního nádraží autobusem č. 21 na zastávku "Ladova", odsud cca 5 minut pěšky
 • Z hlavního nádraží tramvají č. 7 nebo autobusem č. 14 na zastávku "Náměstí hrdinů", odsud cca 10 minut pěšky
 • Pozor: vzhledem k rekonstrukci tramvajové trati v ulicích 8. května - Nám. Hrdinů platí od 1. 9. 2020 výlukový jízdní řád a nejezdí tramvaje č. 4 a 6.
 • Taxi služba v Olomouci: Atlant-taxi, tel.č. 800 11 30 30; ecoTAXI, tel.č. 608 70 70 50; 

  • 18:00
  Schůze výboru Cytogenetické sekce
  Československé biologické společnosti
 • 9:00-10:00    Registrace, instalace posterů
  10:00-10:15    Zahájení konference
      Papajík T., Rubeš J. 

 

 • 10:15-12:00    Odborný program – Cytogenetika rostlin a živočichů
  Předsedající: Doležel J., Marec F.
  1. 1. Analýza a třídění mitotických chromozómů rostlin pomocí průtokové cytometrie (20')
   Doležel J.
   Ústav experimentální botaniky AV ČR, Centrum strukturní a funkční genomiky, Olomouc
  2. Po stopách evoluce mnohočetných pohlavních chromosomů bělásků rodu Leptidea (20')
   Marec F.
   Biologické Centrum AV ČR, Entomologický ústav, České Budějovice
  3. Vznik a evoluce chromozomů spojených s apomixií v rodu Boechera (15')
   Mandáková T.1, Windham M.D.2, Mitchell-Olds T.2, Lysak M.A.1
   1Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
   2Department of Biology, Duke University, Durham, NC, USA
  4. Mazama červený (Mazama americana) – karyotypová evoluce a speciace v přímém přenosu? (15')
   Vozdová M., Galindo Huamán D.J., Kubíčková S., Černohorská H., Bernegossi A.M., Kadlčíková D., Barbanti Duarte J.M., Rubeš J.
   Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno; NUPECCE – UNESP, Jaboticabal, Brazílie
  5. 3D organizace chromozomů v buněčném jádře obilovin (15')
   Němečková A., Hřibová E.
   Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky Akademie věd, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc, Česká republika
  6. Studium struktury chromozómů banánovníku (Musa spp.) (15')
   Šimoníková D., Hřibová E.
   Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky Akademie věd, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc, Česká republika
 • 12:00-13:00    Oběd, postery
 • 13:00-14:30    Odborný program – Nádorová cytogenetika I
  Předsedající: Zemanová Z., Holzerová M.
  1. Cytogenomická diagnostika mozkových gliomů (20‘)
   Zemanová Z1., Lizcová L. 1, Lhotská H. 1, Svobodová K. 1, Veselá D. 1, Ransdorfová Š. 2, Vítovská K. 1, Němcová J. 1, Michalová K. 1, Kramář F. 2, Netuka D. 3
   1Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
   2Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
   3Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  2. Cytogenomické nálezy u nemocných s koincidencí mnohočetného myelomu (MM) a myelodysplastických syndromů (MDS) (20‘)
   Pavlištová L.1, Berková A.1, Lizcová L.1, Svobodová K.1, Hodaňová L.1, Veselá D.1, Izáková S.1, Ticháčková V.1, Jonášová A.2, Špička I.2, Michalová K.1, Zemanová Z.1
   1Centrum nádorové cytogenomiky, ÚLBLD, VFN a 1.LF UK v Praze
   2I. interní klinika – klinika hematologie, VFN a 1.LF UK v Praze
  3. Význam klonálního vývoje u nemocných s myelodysplastickými syndromy (15‘)
   Svobodová K.1, Lhotská H.1, Hodaňová L.1, Pavlištová L.1, Veselá D.1, Beličková M.2, Veselá J.2, Lizcová L.1, Izáková S.1, Březinová J.2, Mendlíková I.2, Ticháčková V.1, Michalová K.1, Šišková M.3, Stopka T.3, Čermák J.2, Jonášová A.3, Zemanová Z.1
   1Centrum nádorové cytogenomiky, ÚLBLD, VFN a 1.LF UK v Praze
   2Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
   3I. interní klinika – klinika hematologie, VFN a 1.LF UK v Praze
  4. Vzácné chromosomové přestavby u tří nemocných s akutní myeloidní leukémií (AML) (15‘)
   Ransdorfová Š.1, Valeriánová M.1, Onderková M.1, Mendlíková I.1, Svobodová K.2, Izáková S.2, Marková J.1, Šálek C.1, Mertová J.1, Michalová K.2, Zemanová Z.2, Březinová J.1
   1Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
   2Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze
  5. Akutní megakaryoblastická leukémie u dětí s Downovým syndromem (15‘)
   Čábelová K.1, Šmuhařová P.1, Šejnohová M.1, Ondroušková E.1, Šmejkal J.1, Oltová A.1, Brzobohatá A.1, Bryjová L.1, Brhelová E.1, Domanský J.2, Štěrba J.2, Jarošová M.1
   1CMBGT, IHOK, FN Brno
   2KDO FN Brno
 • 14:30-15:00    Přestávka
 • 15:00-16:00    Odborný program – Nádorová cytogenetika II
  Předsedající: Urbánková H., Uvírová M.
  1. Komplexní karyotyp jako rizikový faktor u pacientů s lymfomem z buněk plášťové zóny (15‘)
   Urbánková H.1, Obr A.1, Jirkuvová A.1, Čudová B.1, Kasalová N.1, Krůzová L.1, Holzerová M.1, Balcárková J.1, Procházka V.1, Petráčková A.2, Sedlaříková L.2, Kriegová E.2, Papajík T.1
   1Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci
   2Ústav imunologie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
  2. Vzácné případy vysoce rizikové chronické lymfocytární leukémie: současný výskyt delecí 11q a 17p (15‘)
   Krůzová L., Holzerová M., Balcárková J., Kasalová N., Čudová B., Divoká M., Turcsányi P., Urbanová R., Papajík T., Urbánková H.
   Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci
  3. Delece 11q u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (15‘)
   Kasalová N.1, Krůzová L.1, Petráčková A.2, Libigerová T.2, Krchová Z.3, Peter L.3, Turcsányi P.1, Urbanová R.1, Holzerová M.1 , Hvalčáková T. 1, Divoká M.1, Kriegová E.2, Papajík T.1, Urbánková H.1
   1Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci
   2Ústav imunologie FN Olomouc a LF UP v Olomouci
   3VŠB – Technická univerzita Ostrava
  4. Molekulárně-cytogenetická analýza genomové nestability derivátů buněčné linie HEK293 (15‘)
   Bryjová L.1, Ondroušková E.1, Gybel T.2, Nastoupilová L.1, Jarošová M.1
   1Sekce cytogenomiky, Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno, Brno
   2Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 16:00-16:20    Firemní prezentace
  Firma Pentagen (10')
  Šourek P.

 

 • Firma Zeiss (10')
  Tichý V.

 

 • 16:20 - 17:00    Plenární schůze Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti
 • 18:30 - 1:00    Odborné diskuzní fórum s večeří
 • 9:00-10:30    Odborný program – Prenatální cytogenetika a preimplantační diagnostika
  Předsedající: Rubeš J., Šípek A. Jr.
  1. Význam vyšetření integrity chromatinu ve spermiích v preimplantační genetické diagnostice (20‘)
   Rubeš J., Šípek J., Musilová P., Kadlčíková D., Kopecká V., Vozdová M.
   Centrální evropský institut technologie-Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
  2. Prenatální diagnostika chromozomových aberací v České republice: Aktuální data (20‘)
   Gregor V.1,2, Šípek A.1,2,3,4, Klaschka J.5,6, Malý M.5,7, Jírová J.8, Šípek A. Jr.1,4,9
   1Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha
   2Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha
   3Oddělení lékařské genetiky, GENNET, Praha
   4Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha
   5Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha
   6Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha
   7Státní zdravotní ústav, Praha
   8Ústav zdravotnických informací ČR, Praha
   9Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze
  3. Početní odchylky chromozomů u narozených dětí v České republice (20‘)
   Šípek A. Jr1,2,3, Gregor V.2,4, Klaschka J.5,6, Malý M.5,7, Šípek A.2,3,4,8
   1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze
   2Thomayerova nemocnice, Oddělení lékařské genetiky, Praha
   3Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha
   4Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha
   5Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha
   6Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha
   7Státní zdravotní ústav, Praha
   8GENNET s. r. o., Praha
  4. Extrémně nízká hladina proteinu PAPP-A v séru matky v prvním trimestru těhotenství: vyloučením trisomie chromosomu 21 prenatální diagnostika chromosomových aberací nekončí (20‘)
   Vohradská P.1, Jaklová R.1, Hasch M.2, Bečvářová V.3, Zavoral T.1, Jedličková N.1, Kovářová Sládková K.1, Tesařová K.1, Kopřivová M.1, Kulová V.1, Šubrt I.1
   1Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
   2Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
   3Gennet s.r.o., Praha
 • 10:30-11:00    Přestávka
 • 11:00-12:00    Odborný program – Postnatální cytogenetika
  Předsedající: Novotná D., Trková M.
  1. Je delece 5p aberací s nenápadnými fenotypovými projevy? (15‘)
   Novotná D., Palánová M., Malíková M., Schwarz M., Holubová A., Havlovicová M., Štolfa M., Rašpličková T., Zůnová H., Drábová J., Nekolová M., Slámová Z.
   ÚBLG 2.LF UK a FN Motol, Praha
  2. Delece a duplikace u zdravých jedinců, aneb když velká neznamená patogenní (15‘)
   Trková M., Bečvářová V., Peková H., Mansfeldová R., Bradová M., Zvolská A., Prokopcová L., Bakardjieva-Mihaylova V., Marková K., Koudová M., Horáček J.
   GENNET, s.r.o., Praha
  3. Úskalí interpretace X-vázaných „copy-number“ variant u dětí s neurovývojovými onemocněními (15‘)
   Wayhelová M., Vallová V., Hladílková E., Smetana J., Filková H., Gaillyová R., Kuglík P.
   Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno; Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  4. Dva unikátní případy invertované duplikace s delecí dlouhých ramen chromozomu 11 (15‘)
   Štolfa M.1, Rašpličková T.1, Zůnová H.1, Slámová Z.1, Žmolíková J.2, Balaščaková M.1, Všetička J.3, Novotná D.1
   1Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
   2CGB laboratoř a.s., Ostrava
   3Genetika Ostrava s.r.o., Ostrava
 • 12:00-13:30    Zakončení konference, oběd, odstranění posterů
 1. Molekulárně cytogenetické vyšetření parafinových řezů nádorových tkání u B-nehodgkinských lymfomů
  Čudová B.1, Flodr P.2, Janková J.2, Procházka V.1, Papajík T.1, Urbánková H.1
  1Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
  2Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a FN Olomouc


 2. Zajímavé kazuistiky detekované metodou array CGH
  Tajtlová J., Kejkulová R., Mašková Š., Langová M.
  Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha


 3. Porovnání genotypů a fenotypů pacientek s téměř identickým abnormálním microarray profilem a odlišnou konstitucí karyotypu
  Slámová Z.1, Tajtlová J.2, Novotná D.1, Šulcová H.2, Trková M.3, Hedvičáková P.1, Havlovicová M.1, Gregor V.2, Drábová J.1, Sedláček Z.1
  1Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
  2Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha
  3Gennet, s.r.o. Praha


 4. Cytogenetické a molekulárně genetické nálezy u pacientky s ICF2 syndromem – kazuistika
  Navaříková M.1,4, Šoukalová J.1, Gromesová B.1, Grombiříková H.2, Filková H.1, Hladílková E.1, Wayhelová M.1,3, Králová M.,1 Krmelová P.1, Kluková H.1, Freiberger T.2, Schneiderová H.5, Kuglík P.1,3
  1CMBGT FN Brno, Sekce cytogenomiky
  2CKTCH Brno, Genetická laboratoř
  3ÚEB PřF MU Brno
  4ÚLG LF MU Brno
  5PeK FN Brno, DN


 5. Asistovaná reprodukce jako rizikový faktor u dětí s vrozenými vývojovými vadami v České republice
  Šípek A.1,2,3,4, Gregor V.1,3, Malý M. 6,7, Klaschka J.6,8, Šípek A. Jr.1,4,5
  1Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha
  2Oddělení lékařské genetiky, GENNET, Praha
  3Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha
  4Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha
  5Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze
  6Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha
  7Státní zdravotní ústav, Praha
  8Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha


 6. Cytogenetický nález delece dlouhých ramen chromosomu 5 u dětské T-ALL - kazuistika
  Sládková Kovářová K.1, Šmídlová M.1, Votava T.2, Tesařová K.1, Weberová L.1, Šubrt I.1
  1Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
  2Hematoonkologické oddělení FN Plzeň


 7. Vzácná příčina Russell-Silver syndromu-kazuistika
  Buržáková K., Balcar A., Valečková J., Černá D., Uhlíková H., Grečmalová D., Dvořáčková N., Kaniová R., Kudrejová M., Hilscherová Š., Turská P.
  Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava


 8. Vzácný nález isoderivovaného chromosomu 9 u pacienta s BCR/ABL1 pozitivní CML v lymfoblastickém zvratu
  Onderková M.1, Ransdorfová Š.1, Valeriánová M.1, Mendlíková I.1, Vrzáková M.1, Mertová J.1, Zemanová Z.2, Březinová J.1
  1Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
  2Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze


 9. Charakteristika difúznych gliómov použitím metódy aCGH
  Aghová T.1, Lhotská H.1, Lizcová L.1, Veselá D.1, Svobodová K.1, Hodaňová L.1, Pavlištová L.1, Němcová J.1, Vítovská K.1, Váňová M.1, Kramář F.2, Netuka D.2, Zemanová Z.1
  1Centrum nádorové cytogenomiky ÚLBLD VFN a 1. LF UK v Praze
  2Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN


 10. Hypodiploidie u dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)
  Hodaňová L1., Březinová J.2, Ransdorfová Š.2, Valeriánová M.2, Svobodová K.1, Lizcová L1., Pavlištová L.1, Izáková S.1, Ticháčková V.1, Němcová J.1, Zemanová Z.1
  1Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK v Praze
  2Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha


 11. Gonozomální nálezy ve třech různých zárodečných listech s fenotypem Turnerova syndromu.
  Adamová K.1, Vrbická D.1, Vrtěl R.1, Vrtěl P.1, Krejčiříková E.1, Pazderová J.1, Řoutilová M.1, Klásková E.2, Procházka M1.
  1Ústav lékařské genetiky FN a LF Olomouc
  2Dětská klinika FN a LF UP Olomouc


 12. Význam revize cytogenetického nálezu po 20 letech
  Malíková M., Zelinová M., Novotná D., Čajbiková N., Drábová J., Zůnová H., Turnovec M., Macek M.jr., Havlovicová M.
  Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha

 

Kontakty:

 • Helena Urbánková, helena.urbankova@fnol.cz, 585632876

Abstrakty a odborný program:

 • Helena Urbánková, helena.urbankova@fnol.cz, 585632876

IT Podpora:

 • Jan Janáček, jan.janacek97@gmail.com, +420721734766